Advokaterne

Dr. Mathias Creon

Kontakt:

www.creon.de/da/advokaterne/creon

Dr. Mathias Creon

Dr. iur. Mathias Creon, der er født 1959 i Hamburg, har efter eksaminer i Tyskland og USA studeret retsvidenskab i Hamburg. Hans driftighed som advokat, først og fremmest inden for retsvidenskab, mest som partner i renommerede advokatfirmaer i Hamburg, dertil promotion i logistikret samt udnævnelsen til én af de første advokater med speciale i handels- og selskabsret i Hamburg er karakteristisk for dr. Creons karriere.

Som juridisk konstruktør og rådgiver for primært mellemstore virksomheder og koncerner varetager han virksomhedernes interesser fra deres etablering både hvad angår planlægning og daglig drift. Også inden for fagområderne luft- og skibsfart, biludlejning, medieproduktion og -afsætning har dr. Creon erfaring og viden, ikke kun juridisk. Derudover er hr. Dr. Creon en efterspurgt foredragsholder med speciale i emner vedrørende selskabsret og lægeansvar.

Han er siden 1990 stiftende medlem af Rotary Club Schwerin samt æresmedlem af Connétablie de Guyenne af 1152 (vinavlernes broderskab i Bordeauxregionen) og siden 2015 æresborger i den franske by Créon.

Fremmedsprog: Engelsk, fransk, spansk og italiensk.

Marvin Brand

Marvin Brand blev født i Hamborg i 1992 og voksede op der. Efter jurastudiet på universitetet i Hamburg tilbragte har han været ansat såvel i centraladministrationen i delstaten Niedersachsen, ved statsadvokaten for så at færdiggøre sit forløb i advokatbranchen.

Marvin Brand forener kreativ og praktisk tænkning med en bred vifte af viden, der muliggør at give selv komplekse problemer en økonomisk og fornuftige løsning. Primære fokuspunkter er leje- og handelsret. Han varetager med succes udlejeres og ejendomsadministrationsselskabers interesser og sikrer således den lovlige optimering af kontrakter og maksimerer på denne måde det positive udfald af forhandlinger. Martin Brand optræder således såvel udenretslige som også i retslige tvister. Sprog: Tysk og engelsk.

Thorbjørn Philippsen

Kontakt:

www.creon.de/da/advokaterne/philippsen

Thorbjørn Philippsen

Thorbjørn Philippsen har i Sønderborg egen advokatvirksomhed. Et mangeårigt tæt samarbejde såvel fagligt som venskabeligt forbinder de to advokatvirksomheder. Det skal nævnes her, at Thorbjørn Philippsen i skoletiden fik opfyldt ønsket om et ophold på kostskolen ”King’s School” i Worcester. Efter værnepligt og efterfølgende officersskole, nu major ( R), studerede Thorbjørn Philippsen jura ved Universitetet i Århus med afsluttende kandidateksamen i 1986. I en årrække herefter var han i ledende stilling i en dansk bank i Hamburg. Desuden servicerede han danske udlandsengagementer i Tyskland og Luxemborg.

Advokat Thorbjørn Philippsen har møderet for Landsretten og Højesteret. Han er en erfaren
advokat, der overvejende repræsenterer mellemstore virksomheder og privatpersoner. Thorbjørn Philippsen udøver ikke virksomhed i Tyskland, men bistår CREON ved rådgivning og servicering af danske virksomheder i Tyskland.

Fremmedsprog på modersmålsniveau: Tysk og engelsk.